Misija

Postizanje potpunog zadovoljstva korisnika s našim visoko kvalitetnim uslugama. Konstantno poboljšanje kvalitete usluga s ciljem postizanja potpune konkurentnosti na tržištu. Usvajanje i razvoj novih usluga uz primjenu najnovije tehnologije.

Konstantno težiti ka povećanju broja voznih jedinica s modernizacijom postojećeg.

Održavati pozitivnu sliku i odnos sa zajednicom i javnosti.